Media

De verhalen op muziek zijn geschikt voor alle leeftijden.

De onderwerpen zijn zeer gevarieerd, net zoals de muziekinstrumenten die Raphaël De Cock bespeelt.

Muzand werkt verrassend door het samenspel van muziek en beeld.

Voorstellingen kunnen aangepast worden aan de wensen van de opdrachtgever.